پایتون

دریافت کد برنامه نویسی برای چاپ کلمات متن ورودی بصورت یک درمیان با نرم افزار پایتون

کد برنامه نویسی برای چاپ کلمات متن ورودی بصورت یک درمیان با نرم افزار پایتون میخواهیم کدی بنویسیم که یک عبارت را به عنوان ورودی از کاربر دریافت کرده و سپس کلمات آن را بصورت یک درمیان به عنوان خروجی برای ما چاپ کند. برای نوشتن این کد از حلقه for و دستورهای if و […]

دریافت کد برنامه نویسی برای کنترل پرانتز گذاری با نرم افزار پایتون

کد برنامه نویسی برای کنترل پرانتز گذاری با نرم افزار پایتون میخواهیم با نرم افزار پایتون برنامه ای بنویسیم که برای یک رشته ورودی بررسی کند که  پرانتزها درست باز و بسته شده اند یا نه. برای این کار برنامه از کاربر یک رشته به عنوان ورودی و شامل تعدادی پرانتز دریافت میکند، اگر پرانتزها به درستی […]

دریافت کد برنامه نویسی شمارش کاراکترهای خاص در یک رشته ورودی با استفاده از نرم افزار پایتون

کد برنامه نویسی شمارش کاراکترهای خاص در یک رشته ورودی با استفاده از نرم افزار پایتون میخواهیم برنامه ای بنویسی که تعداد حروف بزرگ، کوچک، ارقام و علامت های موجود در یک رشته را بشمارد. برای این کار کد دستوری نوشته شده ابتدا باید از کاربر یک رشته (عبارت) را به عنوان ورودی دریافت کرده […]

دریافت کد برنامه نویسی برای سانسور فایل یا عبارت(تغییر فایل یا عبارات به موارد موردنظر) با نرم افزار پایتون

کد برنامه نویسی برای سانسور فایل یا عبارت(تغییر فایل یا عبارات به موارد موردنظر) با نرم افزار پایتون در این کد دستوری، قصد داریم برنامه ای بنویسیم که تعدادی فایل را سانسور کند. به این منظور باید ابتدا تمام فایل هایی که در یک فولدر مشخص هستند را باز کرده و هر جا عبارت "مستهجن" […]

دریافت کد برنامه نویسی مرتب سازی سریع با نرم افزار پایتون

کد برنامه نویسی مرتب سازی سریع با نرم افزار پایتون مرتب سازی سریع از جمله روش های محبوب و با سرعت بالا برای مرتب کردن داده ها محسوب می شود. این روش هم مثل روش ادغامی از الگوریتم تقسیم و حل برای مرتب کردن داده ها استفاده می کند. به این ترتیب که داده ها […]

دریافت کد برنامه نویسی رسم نمودار توابع سینوس و کسینویس (و ترکیبات آنها) با نرم افزار پایتون

کد برنامه نویسی رسم نمودار توابع سینوس و کسینویس (و ترکیبات آنها) با نرم افزار پایتون یکی از راه های رسم نمودار رسم تعدادی زیادی از نقاط در کنار هم می باشد. به طوری که این نقاط در کنار هم به صورت خط به نظر برسد. شما به کمک این روش میتوانید توابع مختلف را […]

دریافت کد برنامه نویسی تابع جستجو با نرم افزار پایتون

کد برنامه نویسی تابع جستجو با نرم افزار پایتون در این کد تابعی تعریف شده است که از کاربر دو رشته به عنوان ورودی میگیرد، و سپس رشته دوم را در رشته اول جستجو میکند. اگر رشته دوم در رشته اول وجود داشت، به عنوان خروجی تعداد کاراکترهای رشته دوم را چاپ میکند. اگر رشته […]

دریافت کد برنامه نویسی برای رسم شکل با استفاده از نرم افزار پایتون

کد برنامه نویسی برای رسم شکل با استفاده از نرم افزار پایتون با استفاده از این کد میخواهیم شکل نمایش داده شده در فایل دمو را بکشیم. برای این کار ابتدا تابعی با نام design تعریف میکنیم. ورودی این تابع یک عدد طبیعی است. به این ترتیب که این عدد نشان دهنده تعداد قسمتهای جداشده […]

دریافت کد برنامه نویسی برای ماتریس معادل با نرم افزار پایتون

کد برنامه نویسی برای ماتریس معادل با نرم افزار پایتون فرض کنید ماتریس A، فقط K درایه غیر صفر دارد. ماتریس B با ابعاد ۳*K را ماتریس معادل A میگوییم هرگاه هر سطر آن به ترتیب شامل شماره سطر، شماره ستون و مقدار یکی از عناصر غیر صفر ماتریس A باشد. یعنی سطرهای آن معادل […]

دریافت کد برنامه نویسی تابع معکوس(تبدیل کلمه یا جمله ورودی به معکوس همان کلمه یا جمله) با استفاده از نرم افزار پایتون

کد برنامه نویسی تابع معکوس(تبدیل کلمه یا جمله ورودی به معکوس همان کلمه یا جمله) با استفاده از نرم افزار پایتون در این کد یک تابع با نام reverse نوشته شده است که به عنوان ورودی یک کلمه را در قالب رشته میگیرد، و معکوس آن را به عنوان خروجی به کاربر برمیگرداند. در ادامه […]