مقاله شیمی

دریافت مقاله بررسی اثر مشخصات هندسی آکنه های ساختار یافته بر روی افت فشار برج های آکنده بکمک آنالیز CFD

مقاله بررسی اثر مشخصات هندسی آکنه های ساختار یافته بر روی افت فشار برج های آکنده بکمک آنالیز CFD آکنه های ساختار یافته نسبت به آکنه های نامنظم و سینی ها، دارای مزایای زیادی از جمله افت فشار کمتر و راندمان و ظرفیت بالاتر می باشند و به همین دلیل در صنعت کاربرد فراوانی دارند. […]

دریافت مقاله بررسی آزمایشگاهی و مدلسازی CFD اثر حرکت پروانه بر شار عبوری از غشاء

مقاله بررسی آزمایشگاهی و مدلسازی CFD اثر حرکت پروانه بر شار عبوری از غشاء در این تحقیق توسط دینامیک سیاالات محاسباتی (CFD) و آزمایش اثرهیدرودینامیک و فشار دینامیکی سیال بر شار عبوری از غشاء میکروفیلتراسیون بررسی شد. به منظور ایجاد جریان قابل شناسایی بر روی غشاء یک سل انتها بسته (dead end) مجهز به پروانه […]

دریافت مقاله مدلسازی بستر پر شده جذب آب توسط CFD

مقاله مدلسازی بستر پر شده جذب آب توسط CFD در این تحقیق یک بستر پر شده آزمایشگاهی شامل کاتالیست های جاذب آب توسط روش دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) مدلسازی شده است. تجهیزات آزماشگاهی شامل یک مخزن تولید بخار با توان تولید بخار ۰/۳۶ گرم بر ثانیه می باشد .که به یک استوانه با قطر داخلی […]

دریافت مقاله پیش بینی عملکرد حرارتی مبدل های پوسته و لوله با استفاده از مدل ترکیبی

مقاله پیش بینی عملکرد حرارتی مبدل های پوسته و لوله با استفاده از مدل ترکیبی در این تحقیق ابتدا مدل سازی یک مبدل حرارتی پوسته و لوله بدون در نظر گرفتن بفل ها و با فرض جریان قالبی و سپس مدل سازی مبدلی دارای جریان متقاطع خالص و بدون در نظر گرفتن جریان های نشتی ارائه […]

دریافت مقاله تأثیر عوامل پفزای شیمیایی بر میزان شبکه‌ای شدن فوم پلی اتیلن

مقاله تأثیر عوامل پفزای شیمیایی بر میزان شبکه‌ای شدن فوم پلی اتیلن برای تولید فوم از پلیمرهای مختلف، پلیمر مورد استفاده بایستی دارای استحکام مذاب کافی باشد. برخی از گریدهای پلیمرهای مختلف مورد استفاده، بدون استفاده از عوامل شبکه ای کننده دارای چنین استحکام مذابی می باشند؛ اما برای گریدهای دیگر از عوامل شبکه ای کننده […]

دریافت مقاله بررسی عملکرد حرارتی یک مبادله کن لوله گرمایی ترموسیفونی گاز-مایع در یک مدل نیمه صنعتی

مقاله بررسی عملکرد حرارتی یک مبادله کن لوله گرمایی ترموسیفونی گاز-مایع در یک مدل نیمه صنعتی بازیافت حرارت نه تنها بواسطه کاهش هزینه های سوخت که به علت مسایل محیط زیست از جمله کاهش نشر گازهای گلخانه ای حائز اهمیت است. از جمله وسایل موثر در زمینه بازیافت حرارت استفاده از مبادله کن های حرارتی بر […]

دریافت مقاله تعیین منحنی های همدمای رطوبت و گرمای ایزواستریک بادام

مقاله تعیین منحنی های همدمای رطوبت و گرمای ایزواستریک بادام قرن ها است که ایران از نظر تولید بادام در جهان بدون رقیب بوده است، با ورود رقبای جدید در تجارت بین المللی بادام، در صورت عدم وجود کیفیت مناسب در این محصول نمیتوان با آنان رقابت نمود. برای افزایش کیفیت بادام بایستی در خشک […]

دریافت مقاله بررسی اثرات زوایای پیوندی گرافت بر روی نوسانات زمانی تنش برشی در بای پس های آئورت – کرونری و کرونری – کرونری

مقاله بررسی اثرات زوایای پیوندی گرافت بر روی نوسانات زمانی تنش برشی در بای پس های آئورت – کرونری و کرونری – کرونری در این تحقیق تئوریکی اثرات زوایای مختلف پیوندی بر روی جریان خون بویژه بر روی نوسانات زمانی مقادیر تنش برشی وارده بر نواحی مستعد گرفتگی از جمله heel ، toe و چند […]

دریافت مقاله مطالعه عددی جابجایی آزاد سیال غیرنیوتنی مدل پاورلا روی سطح قائم (با شرط مرزی دیریشله)

مقاله مطالعه عددی جابجایی آزاد سیال غیرنیوتنی مدل پاورلا روی سطح قائم (با شرط مرزی دیریشله) در این مقاله جابجایی آزاد سیال غیرنیوتنی مدل پاورلا بر روی یک سطح عمودی با شرایط مرزی دیریشله (شار حرارتی ثابت) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و لایه مرزی آرام هیدرودینامیکی و حرارتی که متأثر از تغییرات […]

دریافت مقاله تأثیر غلظت مس و گلو (Glue) بر ضریب نفوذ یون های ++Cu در فرآیند پالایش الکترولیتی مس

مقاله تأثیر غلظت مس و گلو (Glue) بر ضریب نفوذ یون های ++Cu در فرآیند پالایش الکترولیتی مس فرآیندهای انحلال و ترسیب در پالایش الکترولیتی مس، بطور گسترد های از ضریب نفوذ یون های مس تأثیر میپذیرند. در این تحقیق از یکی از تکنیک های الکتروشیمیایی دینامیکی به نام LSV) Linear Sweep Voltametry) به منظور […]