استخدامی پرورشی

دریافت پکیج سوالات تستی خط به خط – آزمون استخدامی آموزش و پرورش مخصوص داوطبان پرورشی (بخش عمومی)

پکیج سوالات تستی خط به خط – آزمون استخدامی آموزش و پرورش مخصوص داوطبان پرورشی (بخش عمومی) این مجموعه با توجه به تغییر منابع امسال و بر اساس دفترچه منتشر شده، مرتب و چیده شده. با خرید این مجموعه چندین قدم جلوتر از رقبایتان باشید. تمامی سوالات تستی به صورت حرفه ای، مفید و استاندارد […]

دریافت نمونه سوالات استخدامی شیوه های دعوت به نماز با جواب

نمونه سوالات استخدامی شیوه های دعوت به نماز با جواب با توجه به تغییر منابع امسال، تمامی سوالات شیوه های دعوت به نماز  بر اساس دفترچه منتشر شده، مرتب و چیده شده اند. با خرید این بسته چندین قدم جلوتر از رقبایتان باشید. تمامی سوالات مربوط به شیوه های دعوت به نماز  به صورت حرفه ای، […]

دریافت جدیدترین نمونه سوالات استخدامی طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن با پاسخ + خلاصه

جدیدترین نمونه سوالات استخدامی طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن با پاسخ + خلاصه با توجه به تغییر منابع امسال، تمامی سوالات طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن بر اساس دفترچه منتشر شده، مرتب و چیده شده اند. با خرید این بسته چندین قدم جلوتر از رقبایتان باشید. تمامی سوالات مربوط به طرح کلی اندیشه اسلامی […]

دریافت جدیدترین نمونه سوالات استخدامی تعلیم و تربیت در اسلام با پاسخ + خلاصه

جدیدترین نمونه سوالات استخدامی تعلیم و تربیت در اسلام با پاسخ + خلاصه با توجه به تغییر منابع امسال، تمامی سوالات تعلیم و تربیت در اسلام بر اساس دفترچه منتشر شده، مرتب و چیده شده اند. با خرید این بسته چندین قدم جلوتر از رقبایتان باشید. تمامی سوالات مربوط به تعلیم و تربیت در اسلام به صورت […]

دریافت جدیدترین نمونه سوالات استخدامی توسعه و مبانی تمدن غرب

جدیدترین نمونه سوالات استخدامی توسعه و مبانی تمدن غرب با توجه به تغییر منابع امسال، تمامی سوالات توسعه و مبانی تمدن غرب بر اساس دفترچه منتشر شده، مرتب و چیده شده اند. با خرید این بسته چندین قدم جلوتر از رقبایتان باشید. تمامی سوالات مربوط به توسعه و مبانی تمدن غرب به صورت حرفه ای، مفید و […]

دریافت جدیدترین نمونه سوالات اصول و فنون راهنمایی و مشاوره و روان درمانگری اسلامی

جدیدترین نمونه سوالات اصول و فنون راهنمایی و مشاوره و روان درمانگری اسلامی با توجه به تغییر منابع امسال، تمامی سوالات اصول و فنون راهنمایی و مشاوره و روان درمانگری اسلامی بر اساس دفترچه منتشر شده، مرتب و چیده شده اند. با خرید این بسته چندین قدم جلوتر از رقبایتان باشید. تمامی سوالات مربوط به اصول […]

دریافت جدیدترین نمونه سوالات استخدامی جدال دو اسلام

جدیدترین نمونه سوالات استخدامی جدال دو اسلام با توجه به تغییر منابع امسال، تمامی سوالات جدال دو اسلام بر اساس دفترچه منتشر شده، مرتب و چیده شده اند. با خرید این بسته چندین قدم جلوتر از رقبایتان باشید. تمامی سوالات مربوط به جدال دو اسلام به صورت حرفه ای، مفید و استاندارد از کتب استخراج شده اند؛ […]

دریافت جدیدترین نمونه سوالات سلامت و بهداشت پایه دوازدهم

جدیدترین نمونه سوالات سلامت و بهداشت پایه دوازدهم با توجه به تغییر منابع امسال، تمامی سوالات سلامت و بهداشت بر اساس دفترچه منتشر شده، مرتب و چیده شده اند. با خرید این بسته چندین قدم جلوتر از رقبایتان باشید. تمامی سوالات مربوط به سلامت و بهداشت به صورت حرفه ای، مفید و استاندارد از کتب استخراج شده […]

دریافت جدیدترین نمونه سوالات استخدامی تربیت چه چیز نیست

جدیدترین نمونه سوالات استخدامی تربیت چه چیز نیست با توجه به تغییر منابع امسال، تمامی سوالات تربیت چه چیز نیست بر اساس دفترچه منتشر شده، مرتب و چیده شده اند. با خرید این بسته چندین قدم جلوتر از رقبایتان باشید. تمامی سوالات مربوط به  تربیت چه چیز نیست به صورت حرفه ای، مفید و استاندارد از کتب استخراج […]

دریافت جدیدترین نمونه سوالات استخدامی شیوه های دعوت به نماز

جدیدترین نمونه سوالات استخدامی شیوه های دعوت به نماز با توجه به تغییر منابع امسال، تمامی سوالات شیوه های دعوت به نماز  بر اساس دفترچه منتشر شده، مرتب و چیده شده اند. با خرید این بسته چندین قدم جلوتر از رقبایتان باشید. تمامی سوالات مربوط به شیوه های دعوت به نماز  به صورت حرفه ای، مفید […]