IEEE

دریافت تحقیق در مورد استاندارد IEEE

تحقیق در مورد استاندارد IEEE در اولین روز سال ۱۹۶۳ میلادی مؤسسه Institute of Electrical and Electronics Engineers (به اختصار IEEE) از به هم پیوستن دو رقیب به اسم AIEE و IRE شروع به فعالیت کرد. اگر در حوزه کامپیوتر کار می‎کنید یا در این رشته در حال تحصیل هستید، قطعاً استاندارد IEEE را شنیده اید. […]