Gas Condensate

دریافت مقاله بررسی رفتار فازی مخازن Gas Condensate با استفاده از نرم افزار In-house

مقاله بررسی رفتار فازی مخازن Gas Condensate با استفاده از نرم افزار In-house سیالات مخازن Gas Condensate به دلیل رفتار فازی خاص آن ها، همواره مورد توجه بوده و پیشبینی رفتار فازی سیالات این نوع مخازن با دقت بالا، بسیار حائز اهمیت میباشد. در این کار یک نرم افزار In-house برای پیشبینی رفتار فازی سیالات […]