CFRP

دریافت مقاله مقاوم‌سازی دریچه‌های آسیب‌دیده سد تحت ارتعاش حاصل از کاویتاسیون با استفاده از الیاف پلیمری مسلح به فیبر کربن CFRP

مقاله مقاوم‌سازی دریچه‌های آسیب‌دیده سد تحت ارتعاش حاصل از کاویتاسیون با استفاده از الیاف پلیمری مسلح به فیبر کربن CFRP بسیاری از سازه‌های فولادی به‌دلیل عوامل محیطی مانند واردشدن بارهای تصادفی، فرسودگی، زنگ‌زدگی و پدیده‌هایی همچون کاویتاسیون و گذر زمان دچار آسیب می‌شوند. تخلیه‌کننده تحتانی سدها یکی از اجزای مهم این سازه‌ها هستند که در […]

دریافت مقاله تأثیر گذاری شکست مد II در بتن تقویت شده با CFRP

مقاله تأثیر گذاری شکست مد II در بتن تقویت شده با CFRP در این مطالعه با به کارگیری روش اجزای محدود و روش ترک مجزا، و همچنین بر پایه مفاهیم مکانیک شکست غیرخطی، رفتار چسب بین بتن و ورق تقویت کنندهی خارجی CFRP با نمودار غیرخطی پیشنهادی مدلسازی شده است. ویژگی های مصالح تشکیل دهنده سطح مشترک، […]