AVR

دریافت پروژه طراحی و ساخت برد آموزشی بر اساس AVR

پروژه طراحی و ساخت برد آموزشی بر اساس AVR الکترونیک به عنوان شاخه ای از تخصص فیزیک و مهندسی، وظیفه مطالعه و استفاده از سیستم هایی را بر عهده دارد که عملکرد آنها بر اساس هدایت و کنترل جریان الکترون ها است. تکامل آن باعث ایجاد میکروکنترلرهایی شده است که در زندگی روزمره انسان وجود […]