کنف

دریافت مقاله بررسی انتقال حرارت در فرآیند خشک کردن الیاف کنف

مقاله بررسی انتقال حرارت در فرآیند خشک کردن الیاف کنف در این مقاله، تاثیر نوع گرما به هنگام خشک کردن الیاف کنف، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . آزمایشات نشان می دهند که توزیع یکنواخت و همگن حرارت در خشک کن های مایکروویو، موجب کاهش سریع رطوبت از سطح الیاف کنف شده که […]