کاتالیزور

دریافت پروژه کاتالیست های نسل جدید زیگلرناتا

پروژه کاتالیست های نسل جدید زیگلرناتا اساسا کاتالیزور به عنوان یک ترکیب شیمیایی در نظر گرفته می شود که قادر به اعمال اثر تسریع کنندگی و اثر جهت دهندگی بر پیشرفت واکنشی باشد که از نظر ترمودینامیکی امکان پذیر است. هنگامی که کاتالیزور به صورت محلول در محیط واکنشی است "کاتالیزور همگن" و وقتی که کاتالیزور […]

دریافت جزوه آموزشی شناخت اصول فرآیندهای شیمیایی

جزوه آموزشی شناخت اصول فرآیندهای شیمیایی با توجه به اهمیت فرآیندها و واکنش های شیمیایی که پایه و اساس صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی می باشند، شناخت اصول فرآیندها و واکنش های شیمیایی امری لازم وضروری است. از جمله اعمالی که در صنعت پتروشیمی به آن می پردازند جدا سازی اجزاء از یکدیگر و به دست […]