ژئومورفولوژی

دریافت پاورپوینت ژئومورفولوژی

پاورپوینت ژئومورفولوژی علم ژئومورفولوژی به معنی ریخت شناسی یا شکل شناسی زمین است که شکل ها و فرم های پوسته زمین را مطالعه کرده و به منشاء پدیده ها و عوامل مؤثر بر آن پرداخته و تفسیرمی کند. فرضیه های مختلف در مورد ژئومورفولوژی: کاتاستروفیسم یونیفورمیتاریانیسم گراجوالیزم امروزه با پیشرفت ابزارهای آموزشی ، آموزش دروس برای […]