ژئوفیزیک

دریافت پاورپوینت ژئوفیزیک

پاورپوینت ژئوفیزیک علم ژئوفیزیک با استفاده از ابزارهای دقیق و بعنوان یکی از درس های اصلی رشته زمین شناسی نقش گسترده ای در زمینه های زیر دارد: گسترش آگاهی ازساختمان درونی زمین توسعه نظریه های زمین ساختی شناخت زمین لرزه ها اکتشاف کانسارها، نفت و گاز شناخت تاریخ و ویژگی های زمین امروزه با پیشرفت […]