چالش صنعت حفاری

دریافت مقاله رونق بازار نفت و چالش های صنعت حفاری

مقاله رونق بازار نفت و چالش های صنعت حفاری تاثیرپذیری مستقیم صنعت حفاری از رونق بازار، به عنوان یکی از مولفه های اصلی فعالیت های اکتشاف و تولید عملا این صنعت را با مشکلاتی اساسی مواجه ساخته است که می توان اهم چالش های پیش روی این صنعت را در سه بخش عمده تامین مصالح […]