پروموشن

دریافت تبلیغات و مدیریت کمپین های تبلیغاتی

تبلیغات و مدیریت کمپین های تبلیغاتی زندگی روزانه ما ارتباط تنگاتنگی با بازاریابی و تبلیغات دارد. شما هم مثل بسیاری دیگر، روزانه با انبوهی از آگهی در رسانه های مختلف روبه رو می شوید. اما واکنش شما به آنها چیست؟ به دقت نگاه می کنید؟ بدون نگاه کردن از آنها رد می شوید؟ برایتان ناراحت […]

دریافت مبانی پروموشن (مروری بر مفهوم پروموشن و نقش آن در ارتقای جایگاه سازمان/کسب وکار)

مبانی پروموشن (مروری بر مفهوم پروموشن و نقش آن در ارتقای جایگاه سازمان/کسب وکار) پروموشن به عنوان یکی از عناصر آمیزه بازاریابی (محصول، قیمت، توزیع، پروموشن)، نقش ویژه ای درارتقای جایگاه سازمان/کسب وکار ایفا می نماید و در واقع حلقه ارتباط بامشتری است. به عبارت دیگر بازاریابی چیزی فراتر از تولید محصولات خوب، قیمت گذاری […]