پروفایل غلظت

دریافت مقاله مدل‌سازی پروفایل غلظت در دستگاه مخلوط‌‌ کننده – ته نشین کننده

مقاله مدل‌سازی پروفایل غلظت در دستگاه مخلوط‌‌ کننده – ته نشین کننده تعیین پروفایل غلظت در دستگاه های استخراج کننده با حلال، یکی از پارامترهای مهم در طراحی صنعتی می باشد. بررسی این مبحث پیچیدگی های ویژه خود را داشته و بسیار گسترده است. در این تحقیق، به منظور تعیین پروفایل غلظت، آزمایش های متعددی […]