پردیس هنرهای زیبا

دریافت پاورپوینت بررسی دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران (پردیس هنرهای زیبا)

پاورپوینت بررسی دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران (پردیس هنرهای زیبا) هنر اصلی ترین و عمیق ترین وسیله ارتباطی بین افراد و جوامع مختلف است که افکار، اندیشه ها و ارزش های فرهنگی، تاریخی و اعتقادی یک ملت را به نسل های آینده و خارج از مرزهای جغرافیایی منتقل می کند. آموزش و پرورش نیروهای متخصص […]