پردازش سیگنال

دریافت مقاله معرفی باس I2C و جایگاه آن در طراحی سیستم های دیجیتال

مقاله معرفی باس I2C و جایگاه آن در طراحی سیستم های دیجیتال هدف اصلی از این مقاله معرفی و برسی ویژگی های پروتکل یک باس سریال به نام I 2 C است، که امکان پیاده سازی سیستم های دیجیتالی و ارتباط بین آن ها را با استفاده از فقط یک باس دو خطی فراهم می […]