پردازش تصویر

دریافت مقاله طراحی و ساخت روبات پردازشگر تصویر در MATLAB7

مقاله طراحی و ساخت روبات پردازشگر تصویر در MATLAB7 در این مقاله روباتی طراحی شده است که با استفاده از دوربینی که بر روی آن قرار گرفته است محیط اطراف را دیده و موتورهای خود را کنترل کند. برای این منظور از علم پردازش تصویر که در برنامه MATLAB7 می باشد استفاده کرده ایم. برای […]

دریافت مقاله آشکار سازی مانع با استفاده از شار نوری

مقاله آشکار سازی مانع با استفاده از شار نوری در تصاویر متوالی با ردیابی و جستجوی نقاط متناظر از تصویر اصلی می توان جابجایی نقاط متحرک را تحلیل کرد. یکی از روش های مرسوم در تخمین حرکت های محاسبه شار نوری با استفاده از حداقل سه تصویر متوالی می باشد. شار نوری یک نقطه از […]