پدیده کرونا

دریافت مقاله پدیده کرونا

مقاله پدیده کرونا پدیده کرونا بین دو الکترود اتفاق می افتد که با یونیزه کردن گاز اطراف یکی از الکترودها باعث به وجود آمدن یک مدار و در نتیجه ایجاد جریان نشتی می شود و این جریان نشتی نیز به نوبه خود باعث تلفات در سیستم های قدرت می شود. این پدیده دارای مزایایی نیز […]