پترن ژنراتور رنگی

دریافت پروژه پترن ژنراتور رنگی در مقطع کارشناسی

پروژه پترن ژنراتور رنگی در مقطع کارشناسی موضوع این پروژه ساختن یک سازنده الگو های ویدئویی مرکب است که می تواند بعنوان یک وسیله آموزشی در زمینه ویدئو به خوبی ابزار آزمایشگاهی مناسب برای تعمیر وتنظیم گیرنده های تلویزیونی استفاده شود.ازاین ابزاردر روشهای تجاری استفاده نمی شود زیرا نمی توان تمامی جزئیاتی که یک وسیله […]