پایگاه داده

دریافت مقاله تاثیر خصوصیات فایل شاخص بر دقت بازیابی اطلاعات

مقاله تاثیر خصوصیات فایل شاخص بر دقت بازیابی اطلاعات با توجه به افزایش حجم داده ها در عصر اطلاعات وقت و هزینه قابل توجهی جهت دسته بندی و جستجوی داده ها صرف می گردد که نیاز به روش ها و مدل های جدید داده کاوی بیش از پیش مشهود است، خصوصا این نیاز در مورد وب […]