پاورپینت مواد ساختمانی

دریافت پاورپوینت مواد و مصالح ساختمانی – پلی استایرن (polystyrene)

پاورپوینت مواد و مصالح ساختمانی – پلی استایرن (polystyrene) از نظر شیمیایی، پلی استایرن یک هیدروکربن طویل زنجیر است که در آن مراکز متغیر کربنی به گروه‌های فنیل (نامی که به بنزن حلقه‌ای داده می‌شود) متصلند. فرمول شیمیایی پلی استایرن (C8H۸)n است؛ این ماده حاوی موله‌های عناصر شیمایی کربنی و هیدروژن است. ویژگی‌های ماده توسط جذب کوتاه […]