پاورپوینت یادگیری عمیق

دریافت پاورپوینت تشخیص اشیاء با استفاده از یادگیری عمیق

پاورپوینت تشخیص اشیاء با استفاده از یادگیری عمیق سیر تکاملی ۲۰ میلیون ساله انسان ها، باعث ایجاد تحول در بینایی ما شده است. ۳۰ درصد از فعالیت  نورون های مغز انسان، مربوط به پردازش بینایی است، در حالی که ۸ درصد این فعالیت برای حس لامسه و تنها ۳ درصد برای شنوایی می باشد.    […]