پاورپوینت پینگ پنگ

دریافت پاورپوینت پینگ پینگ (تنیس روی میز)

پاورپوینت پینگ پینگ (تنیس روی میز) ورزش پینگ پنگ اولین بار در سال ۱۳۱۷ هجری شمسی توسط خارجی های مقیم آبادان و مسجد سلیمان به ایرانیان معرفی شد تا سال ۱۳۲۵ هجری شمسی که فدراسیون پینگ پنگ تأسیس شد، بازیکنان ایرانی با انجام بازی های داخلی با خارجی ها مقیم ایران در این رشته پیشرفت […]