پاورپوینت ویژگی های انسانی و اقتصادی آسیا

دریافت پاورپوینت ویژگی های انسانی و اقتصادی آسیا (درس ۱۸ – مطالعات پایه هشتم)

پاورپوینت ویژگی های انسانی و اقتصادی آسیا (درس ۱۸ – مطالعات پایه هشتم) بیشتر مردم آسیا به کار کشاورزی مشغول هستند. مهمترین محصول کشاورز ی آسیا برنج است. که غذای اصلی مردم آسیاست و ۹۰ درصد برنج جهان را تولید می کنند. مهمترین کشورهای تولید کننده برنج در آسیا: چین، هند، پاکستان، تایلند، اندونزی، فیلیپین، […]