پاورپوینت وسواس

دریافت پاورپوینت در مورد وسواس

پاورپوینت در مورد وسواس وسواس یکى از شایع‌ترین اختلالات عصبى در انسان است. در همه جوامع بشرى از متمدن و غیر متمدن، بصورت آشکار و نهان وجود دارد. اختلال وسواسى اجبارى ممکن است در هر سنى آغاز شود اما شروع آن معمولا در دوره نوجوانى است…   » فهرست مطالب: مقدمه عوامل بروز وسواس خطر […]