پاورپوینت وسایل آزمایشگاهی

دریافت پاورپوینت وسایل آزمایشگاهی

پاورپوینت وسایل آزمایشگاهی استوانه مدرج یکی از ابزارهای آزمایشگاهی است که برای اندازه گیری حجم معینی از مایعات مختلف به کار می رود.این ابزار شیشه ای از یک لوله بلند و یک پایه تشکیل شده است که امکان قرار دادن وسیله را روی میز فراهم می سازد.   » فهرست مطالب: بشر ارلن مایر استوانه […]