پاورپوینت مهارت همدلی

دریافت پاورپوینت مهارت همدلی

پاورپوینت مهارت همدلی نشانه های همدلی: شما واقعاً در گوش دادن به صحبت های دیگران مهارت دارید. مردم اغلب از مشکلاتشان برای شما می گویند. شما در درک احساس دیگران مهارت دارید. شما اغلب در مورد احساس دیگران فکر می کنید. افراد دیگری برای مشاوره به شما مراجعه می کنند. اغلب احساس غرق شدن در […]