پاورپوینت زندگینامه دانشمندان شیمی

دریافت پاورپوینت دانشمندان شیمی

پاورپوینت دانشمندان شیمی آغاز شیمی همراه با پیدایش حیات بر روی زمین بود. تمام پدیده های (طبیعی، مصنوعی) زمان مربوط به علم شیمی بود به عنوان مثال هنگامی که کوه های آتشفشان فعال می شد مواد مذاب آتشفشان، گاز های سمی ایجاد شده و… همگی جزو مواد شیمیایی به حساب می آیند . شیمی یعنی […]