پاورپوینت رنگ درمانی

دریافت پاورپوینت رنگ درمانی

پاورپوینت رنگ درمانی استفاده از رنگ به عنوان درمان، تاریخچه‌ای طولانی دارد.مصریان و یونانیان باستان، معابدی پر از نور و رنگ برای بهبودی بیماران می‌ساختند. استفاده از رنگ ارتباط عمیقی با پزشکی چینی و هندی دارد. و جزئی جدایی‌ناپذیر از طب باستانی هندوها ( آیوروودا ) می‌باشد. در اروپا و آمریکا در نیمه دوم قرن […]