پاورپوینت تفسیر سوره لقمان

دریافت پاورپوینت تفسیر سوره لقمان (آیه ۱ تا ۱۱)

پاورپوینت تفسیر سوره لقمان (آیه ۱ تا ۱۱) به نام خدا، که رحمتى عمومى  و رحمتى خاص مؤمنین دارد. الم (۱) این آیه هاى کتابى است سراسر حکمت ، (کتابى که جایى براى لهو در آن نیست ) (۲) کتابى که هدایت و رحمت براى نیکوکاران است (۳) آن کسانى که نماز گزارند و زکات […]