وزن روی مته

دریافت مقاله بررسی ارتعاشات محوری رشته های حفاری

مقاله بررسی ارتعاشات محوری رشته های حفاری در مقاله پیش رو تحلیل ارتعاشات محوری مورد بررسی قرار گرفت. بعلت ناکارآمدی روش های تحلیلی و تئوری در تاثیر و اعمال پارامترهای غیر خطی با تغییر فرم های بزرگ، روش عددی برای حل معادلات ارتعاشی رشته حفاری در حوزه فرکانس و زمان برگزیده شده و پاسخ های […]