ورزش رزمی

دریافت طرح تاسیس باشگاه ورزشی (ورزش های رزمی)

طرح تاسیس باشگاه ورزشی (ورزش های رزمی) تمایل روزافزون افراد جامعه به روش زندگی مدرن و ماشینی ، موجب ایجاد تغییراتی در امور روزمره گشته است. کاهش فعالیتهای فیزیکی از مهم ترین این تغییرات است که عامل اصلی در افزایش نرخ ابتلا به بیماری های گوناگون بالاخص امراض قلبی به شمار می آید. پرداختن به […]