هیدرودینامیک خون

دریافت مقاله بررسی اثرات فاصله محل گرفتگی تا محل پیوند بر روی هیدرودینامیک خون در یک شریان پیوندی

مقاله بررسی اثرات فاصله محل گرفتگی تا محل پیوند بر روی هیدرودینامیک خون در یک شریان پیوندی هایپر پلازی اینتیمال (IH) و ترومبوز یا لخته شدن خون از رایج‌ترین اشکالات به وجود آمده بعد از عمل جراحی پیوند کنار گذر شریان مسدود شده قلب می‌باشد. تصور می‌شود که فاصله محل پیوند تا محل گرفتگی یکی […]

دریافت مقاله بررسی تأثیر زوایای مختلف شریان پیوندی بر روی هیدرودینامیک خون

مقاله بررسی تأثیر زوایای مختلف شریان پیوندی بر روی هیدرودینامیک خون زاویه مناسب پیوند در اعمال جراحی پیوند کنار گذر (By pass graft) شریان مسدود شده قلب یکی از فاکتورهای کلیدی مهم در عدم بروز و گسترش زودرس هایپر پلازی اینتیمال (IH) لختگی خون و انسداد مجدد شریان جراحی شده می باشد. درمطالعه حاضر جریان […]