هولوگرافی

دریافت مقاله هولوگرافی

مقاله هولوگرافی هولوگرافی روش تهیه تصاویر سه بعدی با استفاده از نور می باشد. یعنی با استفاده از خواص نور می توانیم یک تصویر هولوگرام ایجاد کنیم. البته هر نوری برای ضبط یک تصویر هولوگرام مناسب نیست. در این مقاله اصول هولوگرافی، مشخصات نور لازم، موادی که به عنوان ضبط کننده تصاویر هولوگرام مورد استفاده […]