نمک زدایی

دریافت گزارش کارآموزی واحد نمک زدایی مسجد سلیمان

گزارش کارآموزی واحد نمک زدایی مسجد سلیمان هدف از تاسیس واحدهای نمک زدایی دفع آمولسیون های موجود در نفت می باشد. آب نمک بصورت قطرات با اندازه های مختلف در نفت پراکنده است. چون آب نمک سنگین تر است قطرات درشت آن در ته مخزن ته نشین می شود و به این عمل سقوط آزاد آب […]

دریافت پروژه جداسازی آب نمک (نمکزدائی) از نفت خام

پروژه جداسازی آب نمک (نمکزدائی) از نفت خام در بسیاری از فرآیندهای شیمیایی جداکردن موثر یک فاز پراکنده آبی از یک فاز نفتی پیوسته فرآیند مطلوب می باشد. اخیراً متدهای مناسبی در این رابطه وجود دارد. به طورمثال امولسیون زدایی (منعقد سازی) شیمیایی، ته نشینی سانتریفوژی یا گرانشی، تنظیم pti، فیلتراسیون، عملکرد حرارتی، جداسازی غشایی […]