نمونه سوال مطالعات اجتماعی هفتم متوسطه

دریافت مجموعه نمونه سوالات مطالعات اجتماعی هفتم متوسطه

مجموعه نمونه سوالات مطالعات اجتماعی هفتم متوسطه مطالعات اجتماعی یک حوزهٔ مهم یادگیری است که از انسان و تعامل او با محیط های گوناگون در زمان های مختلف (حال،گذشته و آینده) و جنبه های گوناگون این تعامل (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیطی و…) بحث می کند. به همین دلیل، این حوزه، مفاهیم رشته های متعدّد […]