نمونه سوال فارسی سوم ابتدایی

دریافت مجموعه نمونه سوالات فارسی سوم ابتدایی

مجموعه نمونه سوالات فارسی سوم ابتدایی کتاب فارسی پایه ی سوم، بر بنیاد رویکرد عام «برنامه ی درسی ملّی جمهوری اسلامی ایران» یعنی شکوفایی فطرت الهی، استوار است و با توجّه به عناصر پنجگانه (علم، تفکّر، ایمان، اخلاق و عمل) و جلو ه های آن در چهار پهنه (خود، خلق، خلقت و خالق) بر پایه […]