نمونه سوال عربی

دریافت مجموعه نمونه سوالات عربی هفتم متوسطه

مجموعه نمونه سوالات عربی هفتم متوسطه این کتاب نخستین کتاب عربی از مجموعه کتاب های دوره اوّل متوسّطه می باشد که تدوین آن بر اساس تغییرِ نظام آموزشی صورت گرفته است. شورای تألیف، یک تیم نه نفره شامل استادان دانشگاه و معلّمان بوده است.کتاب حاضر براساس نظرات دبیران و گروه های آموزشی بازنگری شده است. […]

دریافت مجموعه نمونه سوالات عربی هشتم متوسطه

مجموعه نمونه سوالات عربی هشتم متوسطه این کتاب دومین کتاب عربی دورۀ اوّل متوسّطه است. شورای تألیف، شامل گروهی از استادان دانشگاه و معلّمان بوده است. کتاب همچون سال گذشته پیش از چاپ، چندین بار به نقد و بررسی نهاده و تدریس آزمایشی شده است؛ تا اشکالات برطرف و نقاط قوّت آن نیز هرچه بیشتر […]

دریافت مجموعه نمونه سوالات عربی نهم متوسطه

مجموعه نمونه سوالات عربی نهم متوسطه کتاب عربی نهم متوسطه همچون دو کتاب قبلی پیش از چاپ، چندین بار به نقد و بررسی نهاده و تدریس آزمایشی شده است، تا اشکالات آن برطرف و نقاط قوّت آن نیز هرچه بیشتر تقویت گردد. رویکرد «برنامۀ درسی عربی» بر اساس «برنامۀ درسی ملّی» این است: «پرورش مهارت […]