نمونه سوالات علوم پایه نهم

دریافت نمونه سوالات علوم پایه نهم (فصل دوم)

نمونه سوالات علوم پایه نهم (فصل دوم) علوم تجربی یکی از یازده حوزهٔ یادگیری در برنامهٔ درسی ملی است. براساس جهت گیری های این برنامه، علوم تجربی کوشش انسان برای درک واقعیت های خلقت و کشف فعل خداوند تعریف شده است. به همین دلیل شناخت و استفادهٔ مسئولانه از طبیعت به مثابهٔ بخشی از آفرینش […]