نمونه سوالات آمادگی دفاعی پایه نهم

دریافت نمونه سوالات آمادگی دفاعی پایه نهم (درس ششم)

نمونه سوالات آمادگی دفاعی پایه نهم (درس ششم) درس آمادگی دفاعی در حال حاضر جز دروس الزامی دوره اول و دوم متوسطه است. برای یادگیری هر چه بهتر این درس لازم است کلیه درس ها و فعالیت ها را به صورت عملی و با تحقیق، پرسش و بحث گروهی همراه سازید. در این راه علاوه […]

دریافت نمونه سوالات آمادگی دفاعی پایه نهم (درس پنجم)

نمونه سوالات آمادگی دفاعی پایه نهم (درس پنجم) درس آمادگی دفاعی در حال حاضر جز دروس الزامی دوره اول و دوم متوسطه است. در این کتاب با روش فعال، گروهی و بدون نیاز به حفظ کردن جمله ها و دروس با مفاهیم بسیار مهمی چون امنیت، ضرورت دفاع و آمادگی و ایمنی در برابر زمین […]