مطالعات پایه هفتم

دریافت پاورپوینت شکل گیری امپراتوری های بزرگ در ایران باستان (فصل ۱۰ – مطالعات پایه هفتم)

پاورپوینت شکل گیری امپراتوری های بزرگ در ایران باستان (فصل ۱۰ – مطالعات پایه هفتم) آریایی ها اقوام کوچ نشینی بودند که حدود ۴ هزار سال پیش از شمال دریای خزر به سمت جنوب مهاجرت کردند. آریایی هایی که وارد ایران شدند سه قوم بزرگ بودند: پارت ها در شمال مادها در غرب پارس ها […]

دریافت پاورپوینت اوضاع اقتصادی در ایران باستان (درس ۲۲ – مطالعات پایه هفتم)

پاورپوینت اوضاع اقتصادی در ایران باستان (درس ۲۲ – مطالعات پایه هفتم) جاده ابریشم راهی بود که چین و هند را در شرق، به اروپا در غرب متصل می کرد و بخشی از این جاده هم از خاک ایران (شهرهای صد دروازه (دامغان)، ری، هگمتانه (همدان)) عبور می کرد. در آن زمان ابریشم، ارزشمندترین و پرسودترین […]

دریافت پاورپوینت امپراطوری های ایران باستان (درس ۲۰ – مطالعات پایه هفتم)

پاورپوینت امپراطوری های ایران باستان (درس ۲۰ – مطالعات پایه هفتم) دولت های ایران باستان، قلمرو وسیعی داشتند و بنابراین برای اداره امور کشور، شغل ها و مقام های مختلفی به وجود آمده بود. زندگی شاهان هزینه زیادی داشت گاهی آنها صدها خدمه در اختیار داشتند. مخارج سنگین دربار، از گرفتن مالیات از مردم تأمین می شد. توضیحات […]

دریافت پاورپوینت آریایی ها و تشکیل حکومت های قدرتمند در ایران (درس ۱۹ – مطالعات پایه هفتم)

پاورپوینت آریایی ها و تشکیل حکومت های قدرتمند در ایران (درس ۱۹ – مطالعات پایه هفتم) آریایی ها اقوام کوچ نشینی بودند که حدود ۴ هزار سال پیش از شمال دریای خزر به سمت جنوب مهاجرت کردند. آریایی هایی که وارد ایران شدند سه قوم بزرگ بودند: پارت ها در شمال مادها در غرب پارس […]

دریافت پاورپوینت اوضاع اجتماعی ایران باستان (درس ۲۱ – مطالعات پایه هفتم)

پاورپوینت اوضاع اجتماعی ایران باستان (درس ۲۱ – مطالعات پایه هفتم) خانواده، هستهٔ اولیه جامعه را تشکیل می داد. ازدواج در نزد ایرانیان یک تکلیف دینی و پیمان مقدس بود. به همین دلیل اگر کسی عمداً ازدواج نمی کرد، گناهکار شمرده می شد. مردان، زمانی می توانستند مقام و منصبی بگیرند که همسر داشته باشند. […]

دریافت پاورپوینت عقاید و سبک زندگی مردم در ایران باستان (درس ۲۳ – مطالعات پایه هفتم)

پاورپوینت عقاید و سبک زندگی مردم در ایران باستان (درس ۲۳ – مطالعات پایه هفتم) کتاب زرتشت، اوستا نام داشت. ایرانیان باستان آتش را مقدس می شمردند. در دوره ساسانیان آتشکده های زیادی در گوشه و کنار ایران ساخته شد. محل عبادت زرتشتیان آتشکده ها بودند. دین رسمی کشور در زمان ساسانیان، دین زرتشتی بود. […]

دریافت پاورپوینت دانش و هنر در ایران باستان (درس ۲۴ – مطالعات پایه هفتم)

پاورپوینت دانش و هنر در ایران باستان (درس ۲۴ – مطالعات پایه هفتم) ایرانیان باستان؛ خواص درمانی گیاهان را می شناختند. در کتاب اوستا از سه نوع پزشک نام برده شده است: پزشک جراح، پزشک معمولی و پزشک دعا پزشک دعا؛ با دعای مقدس، باطن افراد را درمان می کرد، در دوره ساسانیان، شاپورساسانی در شهر […]

دریافت پاورپوینت قدیمی ترین سکونت گاه های ایران (درس ۱۸ – مطالعات پایه هفتم)

پاورپوینت قدیمی ترین سکونت گاه های ایران (درس ۱۸ – مطالعات پایه هفتم) با گذشت زمان با افزایش جمعیت بعضی از سکونتگاه ها، شهرهای بزرگی پدید آمدند. در شهرها حکومت بوجود آمد و برای خود قوانین و مقررات وضع کردند. کم کم، داد و ستد و تجارت ابزار و وسایل رونق گرفت. انسان ها برای […]