مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی

دریافت مجموعه نمونه سوالات مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی

مجموعه نمونه سوالات مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی مطالعات اجتماعی یک حوزه ی مهمّ یادگیری است که از انسان و تعامل او با محیط های گوناگون در زمان های مختلف (حال، گذشته و آینده) و جنبه های گوناگون این تعامل (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیطی و …) بحث می کند. به همین دلیل این حوزه، مفاهیم […]