مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

دریافت پاورپوینت درس پنجم مطالعات اجتماعی کلاس ششم ابتدایی

پاورپوینت درس پنجم مطالعات اجتماعی کلاس ششم ابتدایی ما بخش عمدهای از غذای خود را از راه کشاورزی به دست میآوریم. کشاورزی سه مرحله ی عمده دارد: کاشت، داشت و برداشت. آیا میتوانید بگویید منظور از هر مرحله چیست؟ فرض کنید شما و گروهی از دوستانتان تصمیم گرفته اید یک محصول کشاورزی تولید کنید. کتاب […]

دریافت مجموعه نمونه سوالات مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

مجموعه نمونه سوالات مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی مطالعات اجتماعی یک حوزه ی مهمّ یادگیری است که از انسان و تعامل او با محیط های گوناگون در زمان های مختلف (حال، گذشته و آینده) و جنبه های گوناگون این تعامل (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیطی و …) بحث می کند. به همین دلیل این حوزه، مفاهیم […]