مصرف بهینه انرژی

دریافت پاورپوینت سیستم مدیریت هوشمند ساختمان (مصرف بهینه انرژی)

پاورپوینت سیستم مدیریت هوشمند ساختمان (مصرف بهینه انرژی) بر اساس گزارش سازمان بهینه سازی مصرف سوخت ۴۰% مصرف انرژی کل کشور مربوط به بخش ساختمان می باشد. عایق کردن دیوارها و دو جداره کردن  پنجره ها باعث جلوگیری از پرت انرژی در ساختمان می شوند. اما تولید، توزیع و مصرف انرژی را بهینه و مدیریت […]