مصادیق حق الناس

دریافت مقاله بررسی مصادیق حق الناس در جامعه کنونی از منظر قرآن و عترت

مقاله بررسی مصادیق حق الناس در جامعه کنونی از منظر قرآن و عترت اسلام به عنوان دینی کامل، برای ایجاد جامعه ای اخلاقی و همراه با امنیت و آسایش برای همگان، توجه فراوانی به حقوق افراد و لزوم رعایت آن نموده است. حق النّاس حقوقی است که افراد در مقابل سایر افراد جامعه دارند. بر […]