مصاحبه بالینی کودک

دریافت فرم خام مصاحبه بالینی کودک – فرم شرح حال روانشناسی کودک

فرم خام مصاحبه بالینی کودک – فرم شرح حال روانشناسی کودک مهارت های حرکتی ظریف :  رشد حرکتی مربوط به عضلات کوچک کودک در حال حاضر چگونه است ؟  مناسب     نامناسب   آیا کودک توانایی دکمه بستن دارد ؟     آری    نه  آیا کودک می تواند مهره بند کند ؟        آری   نه  آیا کودک می تواند سوزن […]