مصاحبه بالینی اضطراب

دریافت نمونه کیس اضطراب فراگیر – مصاحبه تشخیصی اضطراب (نمونه اول)

نمونه کیس اضطراب فراگیر – مصاحبه تشخیصی اضطراب (نمونه اول) ***چه مشکلی پیش اومد که اومدین اینجا ؟ *راستش من خیلی چاقم و این هم خودمو هم بچه هامو خیلی اذیت می کنه همش در حال خوردنم نمی دونم چیکار کنم خیلی نگرانم و برای هر چیزی دلشوره می گیرم ***یکی از مشکلتون اضافه وزنتونه […]