مشخصات خارپوستان

دریافت پاورپوینت خارپوستان

پاورپوینت خارپوستان خارپوستان گروهی از بی مهرگان هستند که تعداد گونه های آنان به ۶۰۰۰ نوع می رسد. این جانداران در سطح بدن یا زیر پوستشان خارهایی از جنس کربنات کلسیم دارند که در حقیقت در حکم اسکلت جاندار است، از این رو آنان را خارپوست می نامند. این جانداران آبزی دارای ویژگی های جالبی […]