مساحت لوزی و ذوزنقه

دریافت طرح درس مساحت لوزی و ذوزنقه | ریاضی پنجم دبستان

طرح درس مساحت لوزی و ذوزنقه | ریاضی پنجم دبستان طرح درس یا سناریوی آموزشی بر لزوم استفاده از سازمان‌دهی در امر یاددهی و یادگیری تأکید دارد. همچنین طرح درس به شکل امروزی آن توسط روانشناسان برجسته حوزه آموزش و پرورش شکل گرفته است. نظریات آنان تا به امروز نیز مدنظر برنامه‌ریزان و هدف‌گذاران آموزشی […]