مرکز آموزش

دریافت طرح تاسیس مرکز آموزش تخصصی گیاهان دارویی

طرح تاسیس مرکز آموزش تخصصی گیاهان دارویی امروزه اهمیت گیاهان دارویی و طب ایرانی و شناساندن نقش حیاتی آن در پیشبرد اهداف ملی، منطقه ای و جهانی برای تحقق سلامت و نشاط جامعه، خود کفایی دارویی، ایجاد اشتغال، توسعه اقتصادی، امنیت غذایی و حفظ ذخایر ژنتیکی و حضور فعال در بازارهای جهانی بر کسی پوشیده […]